KOR

Per 1 januari 2020 wijzigt de kleine ondernemersregeling voor de omzetbelasting ingrijpend. Ondernemers dienen vooraf aan te geven of ze voor deze regeling in aanmerking willen komen. Dit vereist maatwerk: het is sterk afhankelijk van de aard en omvang van de onderneming of het interessant is om voor deze nieuwe regeling te opteren. Neem contact op met uw adviseur! Aanmelding dient voor 20 november 2019 te gebeuren en geldt voor 3 jaren.