Jaarrekening

Uw jaarrekening is het financiële visitekaartje van uw onderneming. De jaarrekening van bepaalde vennootschappen moet volgens de wet aan een aantal eisen voldoen. Uw jaarrekening vlot en foutloos indienen? Laat dat maar aan Theo over.

Wat is een jaarrekening?

De jaarrekening geeft een jaarlijks overzicht van de financiële situatie van een bedrijf of organisatie. In elk geval zijn daarin opgenomen de balans, de winst- en verliesrekening en een toelichting daarop. Afhankelijk van de wettelijke verplichtingen en uw persoonlijke wensen kunnen meer onderdelen worden toegevoegd en wordt ook een verklaring van de accountant opgenomen, waarin hij een oordeel geeft over de in de jaarrekening gepresenteerde cijfers. Heeft u een vennootschap onder firma, een maatschap of een eenmanszaak, dan is een simpele balans en winst- en verliesrekening in principe voldoende. Banken wensen vaak wel een jaarrekening bij een kredietaanvraag, omdat daarin veel meer informatie staat. Heeft u een jaarrekening nodig, of een financieel overzicht van uw vennootschap, onderneming, stichting of vereniging? Theo stelt ‘m optimaal voor u op.

Uw jaarverslag. Uw visitekaartje!

Voor bepaalde vennootschappen is het opstellen van een jaarrekening verplicht. In art. 2 van het Burgerlijk Wetboek worden eisen gesteld aan de jaarrekening en de onderdelen die hierin moeten worden opgenomen. Voor bepaalde bv’s geldt de verplichting om een verkorte versie van de jaarrekening te publiceren bij de Kamer van Koophandel. Uw jaarrekening is daarmee ook een informatieverstrekker naar bijvoorbeeld banken, investeerders, aandeelhouders, schuldeisers, of een partij die uw onderneming mogelijk wil overnemen. Het opstellen van een jaarrekening die voldoet aan alle eisen én waarmee u bij de diverse partijen optimaal voor de dag komt is niet eenvoudig. Laat dit over aan de professional! Theo stelt voor u een professionele jaarrekening op, waarbij hij u adviseert op het gebied van boekhouding, belastingen, investeringen en financieringen. Weer een zorg minder!

Ja, ik wil meer weten of direct contact opnemen.