Salarisadministratie

Salarisadministratie en loonverwerking… een kopzorg voor veel ondernemers. Wilt u af van deze tijdrovende en vaak lastige klus? Laat uw salarisadministratie over aan de professional! Kies voor efficiënt. Bel Theo.

Salarisadministratie: een lastige klus.

Heeft u personeel? U kunt de zaken maar beter goed geregeld hebben. Er komt heel veel bij kijken! Een correcte salarisadministratie behelst het uitvoeren van de loonberekeningen, het verwerken van de salarissen, het genereren van de loonstroken, het maken van betaalbestanden, de werkkostenregelingen, pensioenafdrachten, de verzekeringen, de aangiften loonbelasting… Kortom: het voeren van een goede salarisadministratie is eigenlijk specialistisch werk.

De rechten van uw personeel.

Wanneer u zelf de salarisadministratie voert is het essentieel dat u goed op de hoogte bent van de wet- en regelgeving en de eventuele cao die geldt voor uw bedrijfstak. Hierin staat vastgelegd waar elk van uw medewerkers recht op heeft als het gaat om pensioen, werktijden en vakantiedagen. Vervolgens dient u een regelmatige en correcte salarisadministratie te voeren. In de meeste gevallen houdt dit in dat u veel geld en vooral héél veel tijd besteedt aan de aanschaf van en het werken met een (duur) salarispakket. Efficiënt? Totaal niet.

Salarisadministratie? Laat het over aan de professional!

Laat uw tijdrovende en vaak ingewikkelde salarisadministratie over aan de professional! Theo regelt alles voor u rondom uw loonadministratie en -verwerking. Wilt u de salarisadministratie volledig uitbesteden? Of voert u deze zelf, maar wilt u deze wel graag door een professioneel oog laten controleren? Accountantskantoor Ten Cate is u graag van dienst, zowel voor een volledige als een gedeeltelijke ontzorging rondom uw salarisadministratie. Team Theo regelt alles voor u. Ook houdt Theo cao- en wetswijzigingen voor u in de gaten en voert hij waar nodig de wijzigingen door. Altijd en alles in overleg met u.

Professionele salarisadministratie. Een zorg minder!

Uw wekelijkse, vierwekelijkse, maandelijkse of halfjaarlijkse salarisadministratie… bel Theo en het is geregeld! Kies voor professionele salarisadministratie en u heeft geen enkel omkijken meer naar de loonverwerking. U kunt erop rekenen dat uw salarisadministratie perfect wordt verzorgd. Geen fouten. Geen verrassingen achteraf. Ook de periodieke aangiften loonbelasting, het verwerken van vrije dagen en het aanvragen van loonkostensubsidies en afdrachtskortingen kunnen wij voor u regelen.

Vragen over uw salarisadministratie? Bel Theo.

Wat kost een medewerker u eigenlijk precies? Theo rekent het voor u uit. Ook voor professioneel advies over elk aspect op personeelsgebied kunt u bij Theo terecht. Ondertussen kunt u zich richten op waar ú goed in bent: ondernemen.

Ja, ik wil meer weten of direct contact opnemen.