Bent u al ingeschreven in het UBO register?

Als u meer dan 25% zeggenschap of eigendomsbelang heeft in een Besloten Vennootschap, Vennotschap onder Firma, Vereniging of Stichting moet u ingeschreven staan in het UBO register. Dit moet voor 27 maart 2022 gerealiseerd zijn. U kunt dit regelen via de Kamer van Koophandel. Deze nieuwe verplichting komt uit Brussel, de overheid is van mening dat met dit register voorkomen kan worden dat het financiële stelsel kan worden gebruikt voor witwaspraktijken en terrorismefinanciering.