Het gebruikelijk loon en de (corona)crisis

Indien u of uw partner tenminste 5% van aandelen van een BV bezit, bent u gebonden aan de gebruikelijk loonregeling voor DGA’s. Dat betekent dat uw loon minimaal gelijk moet zijn aan de hoogste van de volgende bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • Het loon van de meestverdienende werknemer;
  • € 47.000

Indien uw vennootschap door omstandigheden dit loon niet kan uitbetalen door structurele omstandigheden, of bij een startup, mag het salaris worden verlaagd.  In principe is het minimumloon daarbij de onderste grens, maar zelfs daar mag van worden afgeweken. Het is dan wel verstandig om dit met de belastingdienst vooraf af te stemmen.  Indien u ook van mening bent dat uw vennootschap in problemen komt als u het normale gebruikelijk loon moet uitbetalen, vernemen wij dat graag en zoeken met u naar een oplossing.